Puzzle Bo Newell

Počet puzzle v kategórií: 0

In_the_GalleryBo Newell je americký maliar. Jeho láska k divočine začala v jeho piatich rokoch a pokračuje dodnes. Maľuje zvieratá a ich sociálne správanie v prostredí, v ktorom žijú. Má zvláštnu vášeň pre divokú zver a krajinu Afriky. Uskutočnil niekoľko výletov do Afriky. Študoval anatómiu zvierat, ich sociálne správanie a ich vzťahy s inými druhmi. Vyvinul si silný záujem v surrealizmus. Kombináciou artefaktov z rôznych historických období so zvieratami a ľudskými subjektmi vyvinul štýl, ktorý je špecifický pre Bo Newella.

Oficiálna stránka Bo Newella: http://www.bonewell.com/