Puzzle od autora Bosch Hieronymus

Počet puzzle v kategórií: 3

Hieronymus Bosch, vlastným menom Jheronimus Anthonissoen van Aken (* okolo 1450 – † 9. august 1516) bol holandský maliar. Tvoril v rannej nizozemskej renesancii. Väčšina jeho diel zobrazuje hriechy a morálny úpadok ľudstva. Bol autorom náboženských obrazov, v ktorých zobrazoval posledný súd, peklo, smrteľné hriechy cez obludné a groteskné fantastické výjavy kresťanskej morálky. Vyznačujú sa vysokou mierou fantázie a hlboko premyslenou symbolikou. Niektoré z nich boli v jeho dobe označované za kacírske. Po jeho smrti kvôli nedostatkom informácií o jeho živote sa objavili informácie o jeho sektárstve, ktoré sa odvolávali na symboliku jeho diel. Okrem iného je jeho dielo považované za jednu z hlavných inšpirácii pre surrealizmus 20. storočia. Prezývajú ho „diabolský maliar“. Maľoval pre španielskych vládcov. Veľa jeho malieb sa stratilo.

Bosh: The Garden of Earthly Delights A
Grafika 1 000 dielikov Bosh: The Garden of Earthly Delights A

Do 7 dní

13,50 €

Bosh: The Garden of Earthly Delights B
Grafika 1 000 dielikov Bosh: The Garden of Earthly Delights B

Do 7 dní

13,50 €

Bosch: The Garden of Earthly Delights
Eurographics 1 000 dielikov Bosch: The Garden of Earthly Delights

Do 7 dní

15,00 €