Puzzle Guardi

Počet puzzle v kategórií: 0

225px-Pietro Longhi 055Francesco Guardi s narodil v rodine nižšej šľachty. Jeho otec Domenico (* 1678) a jeho bratia boli tiež maliarmi. V roku 1735 Francesco odišiel pracovať do dielne Michele Marieschiho, kde zostal do roku 1743. Jeho prvé doložené dielo je z roku 1738 pre farnosť v Vigo d\'Anuania, v Trentine. V tejto dobe pracoval po boku svojho známejšieho brata, Giana Antonia.Prvé dielo podpísané Francescom: Santo adorante l\'Eucaristia. V tejto dobre maľoval aj krajiny a figurálne obrazy. Napr. Canaletta a Lucy Carlevarijse. Guardiho najvýznamnejšie práce zahrňujú Dóžecké oslavy - 12 plátien. Namaľoval Zjavenie svätej trojice sv. Petrovi a Pavlovi v kostole v Roncegne.. V roku 1782 bol poverený benátskou vládou k namaľovaniu 6 pláteien k oslave návštevy ruskej arcivojvodkyne v meste. Bol prijatý do Accademia di Belle Arti.