Puzzle Keith Haring

Počet puzzle v kategórií: 0

haringKeith Haring (04.5.1958 - 16. februára 1990) bol umelec a spoločenský aktivista, ktorého práca reagovala na New York City - kultúru ulice roku 1980. Narodil sa v meste Reading, Pennsylvania. Haring vyrastal v Kutztown s matkou Joan Haring.- Jeho otec - Allen Haring bol karikaturista. Mal tri mladšie sestry: Kay, Karen a Kristen. Od roku 1976 do 1978 študoval užité umenie na Škole Ivy profesionálneho umenia na výtvarnej škole v Pittsburghu. On neskôr však stratil záujem o úžitkové umenie a prešiel k štúdiu maliarstva. Vo veku 19 rokov v roku 1978 sa Haring presťahoval do New Yorku, kde bol inšpirovaný grafitmi a študoval na School of Visual Arts.