Puzzle Andrea Mantegna

Počet puzzle v kategórií: 0

Andrea Mantegna 1431 - 13. septembra 1506) bol taliansky maliar, študent rímskej archeológie a zať Jacopa Belliniho. Rovnako ako ostatné umelci svojej doby, Mantegna experimentoval s perspektívou, napríklad tým, že zníži horizont s cieľom vytvoriť pocit väčšej monumentality. Jeho kamenné, kovové krajiny a trochu kamenné postavy vypovedajú o podstate sochárskeho prístupu k maľbe. Bol popredným výrobcom výtlačkov v Benátkach pred rokom 1500. Mantegna sa narodil v Isola di Carturo, v blízkosti Padovy (potom časť republiky Benátok) ako druhý syn tesára. Vo veku jedenástich rokov sa stal učňom maliara Francesca Squarcione. Mal pozoruhodné nadšenie pre staroveké umenie.