Puzzle Martin puzzle

Počet puzzle v kategórií: 0

Prvé puzzle, ktoré má viac ako 50000 dielikov (celkom 52110). Rozmery puzzle obrázku sú 696x201,5 cm a celé dielo zaberá plochu viac ako 14 m2.