Puzzle Matejko

Počet puzzle v kategórií: 1

220px-Jan Matejko-Auto portraitJan Matejko (* 28. júl 1838, Krakov – † 1. november 1893, tamtiež) bol poľský maliar, autor monumentálnych obrazov s historickou tematikou a bojových scén. Ako dátum jeho narodenia sa často chybne udáva 24. jún; maliar sám tvrdil, že sa narodil 30. júla. Matejkovi starí rodičia boli českí roľníci v Roudnici. Otec František bol rodákom z Hradca Králové a v Haliči pôsobil ako vychovávateľ a učiteľ hudby. Zo začiatku pracoval u rodiny Wodzických v Koscielnikoch (dnes súčasť Novej Huty) a neskôr sa presťahoval do Krakova, kde uzavrel manželstvo s Katarínou Rosbergovou, ktorá pochádzala z poľsko-nemeckej rodiny zámožných sedlárov. Jan bol ich deviate dieťa z celkovo jedenástich. Už od raného detstva prejavoval nevšedné výtvarné nadanie, čo mu umožnilo postup do vyšších tried, keďže v takmer všetkých ostatných predmetoch prepadal. Nikdy sa nenaučil žiadny cudzí jazyk a problémy mu robila aj poľština. V mladosti prežil ostreľovanie Krakova Rakúšanmi v roku 1848, takisto bol svedkom Decembrového povstania, ktoré podporoval finančne. Pod vplyvom týchto národných tragédií sa začal venovať historickej maľbe, namiesto dovtedajšej cirkevnej tvorbe. Často umiestňoval na svojich plátnach osoby, ktoré sa v skutočnosti na danej udalosti nezúčastnili (napr. Hugo Kollataj a generál J. Wodzicki na obraze Bitka pri Racławiciach), nešlo mu však o presné zmapovanie histórie, ale o symbolicko-filozofické pôsobenie diela a edukačný účinok.

Puzzle Jan Matejko: Bitka pri Grunwalde
Castorland 4 000 dielikov

Ihneď k odberu (1)

21,00 €