Puzzle Millet

Počet puzzle v kategórií: 0

MILLETSyn malého roľníka poľnohospodára Grevilla v Normandii. Proso ukázalo predčasný záujem o kreslenie. Prišiel do Paríža v roku 1838, aby sa stal žiakom Paula Delaroche. Musel bojovať proti veľkej presile, žiť dlhý život v extrémnej biede. Vystavoval v Salóne prvýkrát v roku 1840. V tejto dobe mali naňho hlavný vply Poussin a Eustache Le Sueur. Začal sa zaoberať portrétovaním. No neskôr ho spomienky z vidieckeho života a jeho občasné kontakty s Normandie boli charakteristické pre zvyšok jeho umeleckej tvorby. V roku 1848 vystavoval The Winnower (teraz stratený) v Salóne. V roku 1849 vypukla epidémia cholery v Paríži - Millet sa sťahoval do BARBIZON na radu rytca Charles-Emile Jacque (1813-1894), a vzal si dom blízko Théodora Rousseau.