Puzzle Henri Rousseau

Počet puzzle v kategórií: 0

DOUANIERROUSSEAUHenri Rousseau (tzv. \"Douanier Rousseau\") sa narodil v Laval 21 mája 1844.

Pracoval v Paríži pre colný orgán. V Louvre mu dovolili reprodukovať niektoré z obrazov, ktoré mu umožnili byť nezávislým.

V roku 1885 sa začal venovať len svojmu umeniu. V prvom rade jeho obrazy sú kombináciou neskutočnej farby a symbolických čísel. Neskôr sa začal zaujímať o mestské krajinky.

Napriek tomu jeho najpočetnejšia téma je \"džungľa\". Obrazy exotické a farebné, pralesy a západy slnka, rastliny, ktoré prinášajú svieže zloženie.
Tieto \"džungle\" obrazy boli kritizované za nedostatok realizmu a ich naivity. Ale to nezastavilo obdiv avantgardných umelcov (napr. Gauguin alebo Picasso) a symbolistov.